Felvidéki séta: Borsi, Kassa 2013
3s
Rákóczi-kastély Borsiban
5s 9s 10s
Koszorúzás és zászlóbontás a fejedelem szobránál
13s
Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára köszönti a felvidéki séta résztvevőit
15s 16s
Emléktáblák a kastély bejáratánál
17s 20s
A kastély belső helyiségei
21s
II. Rákóczi Ferenc bölcsője a szülőszobában
23s 24s 25s
Diákjaink koszorút helyeztek el a fejedelem tiszteletére
29s 32s 69s 71s 75s
Kassa; a gótikus stílusú Szent Mihály-kápolna, oldalában régi sírkövekkel
30s 31s 34s 72s 73s
A felújítás alatt álló, kassai Szent Erzsébet-dóm (14. sz.) a gótikus magyar építészet legjelentősebb alkotása
 33s
A dóm közelmúltban restaurált barokk toronysisakja     
 35s  36s  40s
A Szent Erzsébet-székesegyház gazdagon díszített gótikus főoltára (15.sz.), amely a középkori Magyarország egyik legjelentősebb művészeti központjának számító kassai műhely ismeretlen művészeinek alkotása. Az oltár felett Luxemburgi Zsigmond uralkodói címerei láthatók.     
 41s
A 11 m magas szárnyas oltár a kassai gótikus szobrászművészet gyöngyszeme. 
Középen: Szűz Mária, karján a gyermek Jézussal; balján bibliai Szent Erzsébet; jobbján Árpád-házi Szent Erzsébet az irgalmas gyógyítást jelképező tálkával és kanállal. Az oldalszárnyakon látható táblaképek a templom védőszentje és Mária életének jeleneteit, valamint Jézus szenvedéseit ábrázolják. 
 43s  44s
A székesegyház festett üvegablakai     
 50s
A Rákóczi-kripta kovácsoltvas kapuja a kassai dómban
49s
A sírbolt lejáratát őrző kőszobor
48s
Rákóczi-freskó (20.sz.) A kripta lejárata előtt elhelyezett freskó időrendben mutatja be a fejedelem életének fontos eseményeit
45s 46s 47s
Rákóczi-kripta a dóm altemplomában.
Zrínyi Ilona, Rákóczi József, II. Rákóczi Ferenc és a bujdosótársak hamvait (Thaly Kámán áldozatos munkájának köszönhetően) 1906. október 30-án hozták haza a Márvány-tenger melletti Rodostóból (ma Tekirdag) és helyezték örök nyugalomra Kassán, az "utolsó hűséges városban".
51s
A dóm melletti Orbán-torony (1628). A háromemeletes épületet az 1556. évi tűzvész után építették a dóm 72 mázsás harangjának.
52s
A Szent Orbán-harang. A kassai szőlőművelők védőszentjének nevét viselő harang az 1967. évi tűzvészben megolvadt. 
55s 64s
A kassai Állami Színház. Itt tartották 1883-ban Katona József Bánk bánjának ősbemutatóját. A ma látható eklektikus stílusú épület 1899-ben épült.
59s
A régi városháza. A klasszicizáló stílusú, reprezentatív építmény 1780 és 1927 között volt Kassa városháza.
60s 62s 63s
Premontrei templom. Báthory Zsófia adományából a jezsuiták építették az 1619-ben, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem katonái által halálra kínzott három jezsuita vértanú tiszteletére. A templom Báthory Zsófia és fia, I. Rákóczi Ferenc végső nyughelye.
66s
Rákóczis diákok a dóm melletti parkban
Kép / szöveg: Dr. Nagyné Kasza Gabriella