Felvidéki séta: Bártfa 2013
162s 165s 170s
Bártfa főtere az egykori városházával és a mögötte lévő Szent Egyed-templommal 2000-ben került fel az UNESCO világörökségi listájára
113s 117s
A régi városháza (1505)
158s 163s
A kora reneszánsz stílusú városháza díszes homlokzata, az óra alatt a magyar címer, legfelül Roland lovag szobra
169s
A városháza reneszánsz lépcsőfeljárója és erkélye
154s 156s 157s 159s 160s
A középkori hangulatot árasztó főtér a csodálatosan felújított házakkal
164s 167s 113s
A Károly Róbert uralkodása idején ideköltöztetett német telepesek építették fel Bártfát (1376), amely az ezt követő 150 évben gazdag és virágzó településsé fejlődött. A főteret körülvevő polgárházak nagy részét is ekkor építették.
155s
A középkori főtér kövezete
172s 173s
A központot körülvevő városfal, melynek nagy része a mai napig fennmaradt, szintén a 14-15. században épült
121s
A bártfai gótikus Szent Egyed-templom
Építése a 14. sz. második felében kezdődött és 1464-ben fejeződött be. A templom átfogó felújítása Steindl Imre irányításával valósult meg a 19.sz. végén.
119s
A bazilika bejárata Szent Egyed szobrával
A templom névadója egy 8. században élt provence-i remete, aki - mint az aranyművesek védőszentje - nagy népszerűségnek örvendett a bártfai kézművesek körében.
123s
A templom főbejáratának bélletes kapuja
120s 122s
Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének szobra, melyet az 1747-es tűzvész emlékére emeltek
116s
Régi történelmi harangok a szentély előtt: a 4 tonnás Orbán és a 2,2 tonnás János
124s
Balra: Szent Katalin kápolnája, melyet Mátyás király oratóriumának is neveznek
129s 144s

Golgota-szoborcsoport a diadalív alatt a megfeszített Megváltóval, Szűz Máriával, Szent Jánossal és a két latorral
A 8 méter magas keresztet háromlevelű táblák szegélyezik a 4 evangélista jeleinek domborműveivel (1485).

 

A 15. század utolsó évtézedeiben keletkeztek a templom legszebb és legértékesebb alkotásai, a gótikus szárnyas oltárok

128s 131s

A Szent Kereszt-oltár
középen: Jézus a keresztfán
hátoldalt: Mária és Szent János
szárnyakon: a 12 apostol
predella: Veronika kendője
Az oltárpolcot díszítő Vera ikon a templom egyik legértékesebb festménye.

130s
A Fájdalmas Szűz oltárának Pietà plasztikája homokkőből készült 1440-ben
132s
A Jézus születése-oltár a Szlovákiában található legértékesebb szárnyas oltárok egyike, amely Lőcsei Pál műhelyéből származik (1480-1490)
134s

A Szent Anna-oltár
középen: Mária a gyermekkel
mellette: Szt. Margit, Szt. Erzsébet, Szt. Dorottya és Szt. Borbála
szárnyakon: Mária szülei (Szt. Anna és Szt. Joachim életéből vett jelenetek)
oltárpolc: Veronika kendője

137s
Szent András-oltár
középen: Szent András
alatta: Mária, Kálvária és Pietà
szárnyakon: szentek, jelenetek Mária és Jézus életéből
138s
A Szent András-kápolna hálóboltozata (15.sz.)
145s
Kórus a szentélyből nézve
149s
A Kegyelem trónusa - szoborcsoport, melyet "Ecce homo"-nak is neveznek (Szent Borbála-oltár)
151s
Szűz Mária-oltár a kápolnában;
a szárnyak külső oldalán festmények helyett faragott domborművek Szűz Mária életéből
146s 147s
A barokk padokat gazdag faragás díszíti
Kép / szöveg: Dr. Nagyné Kasza Gabriella