A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium mint referenciaiskola

„Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet.”

(Németh László)

    A tanári pályára való felkészülés nem zárulhat le az egyetemi tanulmányok befe-jezésével. A referenciaiskolák feladata, hogy valós körülmények között, valódi tanítási-pedagógiai helyzetekben, a mindennapi gyakorlatban segítsék a pályakezdő pedagógusok emberi-szakmai fejlődését.

   A fogadó intézmény és a mentortanár felelőssége, hogy a megbízható szakmai felkészítéssel párhuzamosan megismertesse a jelöltet a lehetséges tanári viselkedésmintákkal, a közösségi magatartásformákkal, az esetleges konfliktushelyzetek kezelésével a tan-testületben és a tanulók körében.

   Iskolánk a megújuló pedagógusképzés kezdetétől fogva az ELTE és a PPKE referenciaiskolájaként részt vesz ebben a fontos munkában. Mindkét egyetem bölcsészet-tudományi karáról fogadtunk magyar nyelv és irodalom, történelem, angol, francia, spanyol és pedagógia szakos jelölteket. A mentortanárok – ha szükséges, más szakos tanárokat konzulensként bevonva – a pályakezdő kollégával közösen alakítják ki a fejlesztés tervét, határozzák meg a tevékenységeket. A jelöltek megismerik az intézményi dokumentumokat, a szülői szervezetet, a diákönkormányzat munkáját és természetesen az eredményes tanítás stratégiáit, részt vesznek az iskolai élet minden mozzanatában (értekezletek, ünnepélyek stb).

Iskolánk vezetősége és tantestülete nagy empátiával fogadja és támogatja a jelölteket.

   A megújuló tanárképzésben az összefüggő egyéni gyakorlat még nagyobb hangsúlyt kap, időtartama fél évről egy tanévre bővül. A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium a jövőben is szívesen fogad jelölteket, hiszen tantestületünkben a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az angol, a francia, a spanyol nyelv és a pedagógia szaktárgyakon kívül az olasz nyelv, a föld-rajz, a matematika, a kémia, a biológia és az informatika szaktárgyakból is felkészült mentor-tanárok várják azokat, akik első lépéseiket a pedagóguspályán egy támogató, jó szellemű szakmai közösségben szeretnék megtenni.